nieuws

09-10-2017
Notulen bestuursvergadering 28 september 2017

Bestuursvergadering Coöperatie PO op 28 september 2017

Locatie Zeyn Utrecht, van 10.00-12.30

Aanwezig: Daniël v.d. Berg (voorzitter), Petra den Hollander, Kees-Jan de Swart, Peter Warnders (ambtelijk secretaris)

Afwezig: Harry Timmermans (penningmeester), Henk van Droffelaar

 

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

 

 1. Welkom Petra den Hollander en Peter Warnders

 

 1. Terugblik ALV 31 mei 2017

Geconstateerd wordt dat de Coöperatie meer zichtbaar moet worden, dat data eerder moeten worden doorgegeven, dat de flyer Coöperatie moet worden meegestuurd met de contributienota. In het vervolg niet alleen Coöperatieleden uitnodigen, maar alle VBS-eenpitters. 

 

 1. Terugblik gesprek PO raad 20 juni 2017

In het directeurennetwerk is aangegeven dat VBS naar de HBO Raad gaat over de tekorten aan stagiaires. Het Coöperatiebestuur zou ook gesprekken met Pabo-besturen kunnen aangaan (of een overkoepelend orgaan binnen de HBO Raad of iets dergelijks; Peter zoekt dit uit). 

 

 1. Voorbereiden ALV 9 november 2017, inclusief begroting

Thema: nut en noodzaak Coöperatie. Zoals: we zijn nu verenigd als kleine schoolbesturen; ook al speelt er nu niet iets actueels, moet je je eerst verenigen als het daadwerkelijk spannend wordt, dan is het te laat. Maar ook: inventariseren van behoeften, in kaart brengen in welke netwerken men participeert en hoe de leden van die netwerken te interesseren voor de Coöperatie. Petra doet een voorstel voor een werkvorm met vragen.

Hiertoe ook niet-VBS-eenpitters uitnodigen.

 

Peter vraagt bij DUO en/of PO-Raad of er een lijst van eenpitters is (volgens de PO-Raad zijn er 556 eenpitters in het land.)

 

Route naar en vanaf 9 november 2017

 • Vooraankondiging naar leden en VBS-niet leden en verzoeken in eigen netwerken hier ook aandacht voor te vragen.
 • Eenpitters van Nederland opsporen en zo mogelijk uitnodigen
 • Na ALV, als een dergelijke lijst er is, een belactie op touw zetten en persoonlijk eenpitters benaderen.

 

Programma:

0930 opening en Reinier Goedhart van de PO-Raad

1100 koffie

1115 themadeel

1230 lunch (eventueel niet-leden een bijdrage vragen)

1330 huishoudelijk deel van de ALV

1400/1430 sluiting

 

Begroting: Daniël vraagt Harry de begroting te maken; reageren doen we via de mail.  

 

 1. Verslag bestuur Coöperatie 21 maart 2017

Vastgesteld 

 

 1. Rondvraag en sluiting

Data volgend jaar:

 • 12 april 2018, 10-12 uur, bestuur Coöperatie
 • 24 mei 2018, 13-17 uur, ALV
 • (7 juni 2018 ALV PO-Raad) 

Peter gaat achter overeenkomst 2018 Coöperatie – VBS aan

Op het aanbod van Perspectief (eigen risicodragerschap) gaan we niet in. 

  

Overzicht vergaderdata en bijeenkomsten 2017-2018:

 

 • ALV Coöperatie: 9 november 2017, 09.30-14.30 uur, Domstad
 • ALV PO Raad: 23 november 2017
 • Bestuursvergadering Coöperatie: 12 april 2018
 • ALV Coöperatie: 25 mei 2018
 • ALV PO Raad: 7 juni 2018
23-03-2017
Data 2017

-          ALV: 31 mei 2017, 10.00 – 17.00 uur, Domstad

’s Ochtends een themagedeelte betreffende privacy, ’s middag netwerk i.s.m. PO Raad en ALV van de coöperatie.

 

-          Bestuursvergadering: 28 september 2017

 

-          ALV: 9 november  2017, 10.00 of 13.00 – 17.00 uur, Domstad

Eventueel  ‘s ochtends een themagedeelte, in ieder geval ’s middag netwerk i.s.m. PO Raad en ALV van de coöperatie.